Ēku termogrāfija Londonā

  Tas, kas atrodas mājokļa vai komerciāla objekta sienās, pārāk bieži nav redzams, tātad – kas nav saredzams, par to nav jādomā, taču tas, kas tur ir, vai tas, kā tur nav, var ļoti būtiski ietekmēt Jūsu ēkas energoefektivitāti. Jūsu ēkai varbūt nav siltumizolācijas, tā neatbilst standartiem, bet Jūs to nekad neuzzināsiet, ja mēģināsiet to novērtēt  ar neapbruņotu aci.

  Ar ēku termogrāfijas metodi var precīzi novērtēt ēkas apvalka homogēnumu un efektivitāti. Izmantojot infrasarkanā starojuma kameru, ēku termogrāfiskā pārbaude ļauj izvērtēt visu, kas atrodas ēkas sienās, palīdzot ēkas īpašniekiem izvērtēt īpašuma veiktspēju, kā arī visa ēkas apvalka siltumizolāciju.

  Ēku termografiskās uzraudzības priekšrocības

  Ēku termogrāfiskā uzraudzība palīdz komerciālā objekta un privātmājas īpašniekiem:

  • Atklāt vietas, kurās nav siltumizolācijas un ir pārāk lieli siltumenerģijas zudumi
  • Pēc ēkas uzbūvēšanas vai renovācijas pārbaudīt siltumizolācijas veselumu
  • Atklāt vietas, kur iekļūst auksts gaiss un izolācija ir bojāta vai samirkusi
  • Atklāt mitruma uzkrāšanās un pelējuma veidošanās vietas, kas var būt par vienu no iemesliem «Slimas ēkas sindromam»
  • Pārbaudīt apkures un dzesēšanas sistēmu efektivitāti
  • Atklāt slēptus apkures ūdens cauruļvadus, kā arī aizsērējušus radiatorus un caurules
  • Atklāt tekošus vai nedarbojošos radiatoru vārstus
  • Atrast dubultlogu bojājumus un inerto gāzu neesamību
  • Noteikt bojājumu apjomu, ko būvei nodarījis ūdens
  • Pārbaudīt logu un durvju blīvumu
  • Precīzi lokalizēt karstošas vietas pie drošinātāju paneļiem un sienās paslēptus elektrības kabeļus
  • Mājoklī un komerciālajā objektā veikta energoaudita gaitā vizualizēt enerģijas zudumus
  • Pirms garantijas termiņa izbeigšanās, veicot kvalitātes kontroli, atklāt un dokumentēt būvniecības gaitā radušās novirzes no projekta
  • Izstrādāt plānus energoefektivitātes uzlabošanas projektiem, atklājot siltuma zudumu vietas ēkā

  DaVinci Engineering, Ltd. veic kvalitatīvas un kvantitatīvas ēku termogrāfiskās pārbaudes, kas ēkas īpašniekam  nodrošina garantētu ēkas apvalka defektu atklāšanu. Ar šo informāciju ir viegli noteikt, kur ir vērts ieguldīt, lai izdarītu uzlabojumus, kas kopumā ļaus ietaupīt naudas līdzekļus. Šī nebūt ne tik dārgā uzraudzība varētu kļūt par Jūsu visvērtīgāko ieguldījumu, uzlabojot energoefektivitāti. Mūsu mērķis ir veikt ēku termogrāfiskās pārbaudes, minimāli iejaucoties Jūsu darba procesā vai mājas dzīvē.