Alternatīvās un atjaunojamās enerģijas risinājumi Londonā

Vairumā privāto mājokļu, kā arī komerciālajos un rūpniecības objektos visā Londonā un pasaulē enerģijas iegūšanai tiek izmantoti tradicionālie avoti, tostarp gāze un elektrība, kas tiek saņemta no energotīkliem. To izmantošanas blakusprodukts – oglekļa dioksīds tiek izmests atmosfērā, kur tas saglabājas desmitgadēm ilgi. Oglekļa līmeņa paaugstināšanās atmosfērā ir novedusi pie temperatūras paaugstināšanās visos mūsu planētas reģionos, izraisot globālās sasilšanas efektu.

Viedāki, apkārtējai videi draudzīgāki enerģijas avoti kļūst ik dienas nepieciešamāki, jo fosilie energoresursi tiek iztukšoti; 2050. gadā viena trešdaļa no pasaulē patērējamās enerģijas būs jāiegūst no atjaunojamajiem avotiem, kā piemēram, saules vai vēja.

Kas ir alternatīvā un atjaunojamā enerģija?

Par alternatīvo enerģiju tiek saukts jebkurš enerģijas avots, kas nav saistīts ar tradicionālo degvielu avotiem, tādiem kā fosilās degvielas.  Salīdzinājumā ar fosilo degvielu vai atomenerģijas izmantošanu alternatīvās enerģijas avotu izmantošana nerada negatīvu efektu.

Par atjaunojamo enerģiju tiek saukta tāda enerģijas avota izmantošana, kas dabīgi atjaunojas. Uz mūsu planētas pieejamās fosilās degvielas daudzums ir ierobežots, savukārt citi resursi nav ierobežoti un no tiem var nepārtraukti iegūt enerģiju, izmantojot alternatīvās enerģijas ieguves sistēmas, jo šie avoti paši atjaunojas, daži tos uzskata par «bezmaksas».

Viedie enerģijas risinājumi

Vēlme rast alternatīvus enerģijas risinājumus pieaug, jo lietotāji meklē šādas sistēmas enerģijas taupīšanas nolūkos, kā arī lai mainītu sava personiskā enerģijas patēriņa metodes uz tādām, kas draudzīgākas apkārtējai videi. Pieaugot alternatīvās enerģijas izmantošanas svarīgumam cilvēku vidū, tā kļūst par izvērtēšanas kritēriju arī biznesa pasaulē; šodienas klienti sadarbībai meklē uzņēmumus, kas uzņēmušies kolektīvo atbildību par dabas resursu taupīšanu, atkritumu daudzuma samazināšanu un vides uzlabošanu.

DaVinci Engineering, Ltd. ir apņēmusies sniegt alternatīvos risinājumus individuālajiem, komerciālajiem un rūpnieciskajiem klientiem, meklējot viedāku veidu, kā ar enerģiju nodrošināt vitāli svarīgas sistēmas un iekārtas. Aizstājot neefektīvas sistēmas, kā arī pārbūvējot mājas un uzņēmumu ēkas, īstenojot alternatīvās un atjaunojamās enerģijas risinājumus, mēs strādājam, lai samazinātu oglekļa dioksīda izmešus un ierobežotu globālo sasilšanu.

Mēs pielietojam inovatīvas tehnoloģijas, kā arī projektēšanas un ierīkošanas metodes, lai iebūvētu alternatīvās un atjaunojamās enerģijas ieguves sistēmas jaunbūvēs, kā arī jau esošajās mājās un ēkās. Mūsu mērķis ir izveidot ekonomiski izdevīgas sistēmas, ko lietotāji var izmantot visu gadu, pie kam pazeminot enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar apkures, kondicionēšanas un ūdens uzkarsēšanas sistēmām, kam enerģija tiek piegādāta no tradicionālajiem degvielas avotiem. Alternatīvās un atjaunojamās enerģijas risinājumi, ko mēs nodrošinām, ietver:

  • Gaisa siltumsūkņu sistēmas
  • Ģeotermālā apkures, kondicionēšanas un ūdens uzkarsēšanas sistēmas
  • Solārās enerģijas sistēmas
  • Vēja enerģijas sistēmas
  • Biomasas enerģijas sistēmas